Diverse anden info

Elpærer

Hvis der skulle være sprunget en pære i en af trappeopgangene kan du melde det ved at sende en email til lys@prscharlottesgade.dk. Husk at skrive hvilken opgang og etage.

Affald i baggården

De grønne affaldscontainere er kun til skrald og husligt affald og skal ikke fyldes op med andre ting. Kan lågene ikke lukkes på dem, så bestiller renovationen flere containere til os og de absolut ikke billige!!
Pladsen foran containerne er absolut IKKE tiltænkt affald!! Bestyrelsen har af flere omgange informeret herom og det betragtes som en misligholdelse af lejekontrakten, hvis en andelshaver forbryder sig mod dette. Taler omstændighederne for, at en beboer bevidst handler imod dette og således imod bedre vidende, betragtes dette som en skærpende omstændighed.

Storskrald må normalt ikke henstilles i gårdene. Undtagelse herfra er når der er udmeldt en dato via mailingliste for afhentning af storskrald, herefter kan man i en kort periode stille det i baggården. Skal man af med storskrald, så skal man kontakte bestyrelsen, som herefter rekvirerer storskrald. Ventetiden er dog et par uger, så vær ude i fornuftig tid. Du må under ingen omstændigheder bare stille det fra i gården uden videre.

Økonomiske/Juridiske sager.

Hvis man har spørgsmål omkring betaling af husleje, overførsler, resistanser eller anden økonomisk aktivitet imellem andelshaveren/andelslejeren og AP-revisorerne, kan de kontaktes på tlf. 70 15 78 11.
Hvis det drejer sig om spørgsmål vedrørende andelskontraktmæssige- og andre juridiske anliggender, kan man kontakte Hupfeld &Paulsen på tlf. 35 27 80 20. Det er Sanne Winther Jensen der er tilknyttet vores andelsboligforening.

Klager vedrørende støj, gene m.m.

Ved klage over andre beboere eller situationer henførende til beboere, foreslår bestyrelsen, at klager tager en mundtlig drøftelse af problematikken med anklagede og prøver at finde et fælles udgangspunkt for en mulig bilæggelse af striden.
Fører dette ikke til det ønskede resultat, bør klager indsende en skriftlig anke til bestyrelsen. Bestyrelsen herefter kontakt til sagens parter for at finde en mulig løsning. I tilfælde hvor klager gives ret og anklagede ikke bringer forholdene i orden igen, vil anklagede modtage 1 skriftlig påtale.

Fuldmagt ved afstemning.

Dokument til afgivelse af fuldmagt i forbindelse med afstemninger på foreningens generalforsamlinger kan downloades her. En person kan kun overdrages én (1) fuldmagt fra en anden andelsindehaver – se tillæg til foreningsvedtægterne for mere.