Skader og indbrud

Vandskade/lejlighedsskade m.m.

Opstår der en eller anden skade på lejligheden, der hører inde under sager, som kræver inddragelse af ejendommens forsikringsselskab, så er telefonnummeret til Codan 35 55 55 55. Policenumret kan fås af Bestyrelsen.

NB! Foreningens forsikringsselskab må ikke kontaktes, med mindre bestyrelsen er blevet orienteret om sagen.

Glasskader/Låseskader

Foreningen dækker ikke over ødelagte ruder i de enkelte lejligheder, men dækker til gengæld, hvis vinduesrammen skulle gå i stykker.

Er en lås gået i stykker, kan man rekvirere hjælp fra Mejlhede Låse på 35 39 39 39, der ofte kommer indenfor rimelig tid.

Andre skader

Skulle beboeren/udlejeren eller dennes gæster komme til at beskadige ejendommen (herunder døre, vinduer, trapper m.m.), skal skaderne udbedres for beboerens egen regning. Væsentligt er det at huske på, at beboer/lejer er ansvarlig overfor eventuelle gæsters handlinger og kan således drages til ansvar herfor.

Indbrud m.m.

Skulle man mod forventning være så ekstrem uheldig, at man har haft indbrud eller et forsøg herpå, skal man tage kontakt til Politiet for en rapport-skrivelse og til bestyrelsen vedr. forsikrings-dækning.

Ejendommens forsikring dækker ydre skader ved indbrud (husk at få lavet en politirapport) og forsøg herpå (eks. flækket dørkarm, skader på dør, smadrede ruder m.m.), imens det er beboerens egen indboforsikring, der dækker inventar, indendørsskader m.m.