Dokumenter

Få let adgang til dokumenter vedr. foreningens drift

  • Referaterne fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
  • Årsrapporter (heri finder du også regnskaberne)

Linkene ovenfor fører dig videre til foreningens dropbox-foldere, der løbende bliver opdateret med de aktuelle dokumenter.

 

Almen guide til at bo i andelsbolig

Her har vi anbragt nogle af de mest almindelige færdselsregler for andelsboligforeningen. Oversigten er ikke udtømmende, men giver en god indføring i de basale aspekter, der gør sig gældende for beboere i et andelsfællesskab.

Det skal her lige nævnes, at det oftest er lejeloven der anvendes analogt som andelsboliglovgivning, således at “ejer” er at antage som andelsboligforeningen som et fælles hele, “lejer” er den enkelte andelsboligindehaver, med mindre der refereres til en tredje part (en fremlejer eller lign.) og “fremlejer” er 3. part. Dette kommer af, at man som andelsboligejer ikke i juridisk forstand er ejer af selve lejligheden hvortil man har et skøde, men at man ejer rettigheden til at bebo den specifikke lejlighed i ejendommen.

  • Lejerens almindelige pligter
  • Husorden generelt

 

Ny andelshaver eller fremlejer? Start her

For at sikre at du falder godt og ikke mindst hurtigt til i andelsforeningen, har vi sammenfattet nogle gode råd til nye beboere.

Har du nogle sørgsmål, som du ikke kan finde svar på her på siden? Så kontakt foreningens bestyrelse på e-mail (bestyrelsen (a) prscharlottesgade.dk).