Vedtægter

Her finder du foreningens vedtægter

  • Foreningens vedtægter  Vores vedtægter (som vedtaget på generalforsamling i 2014)
  • Husorden tilhørende foreningens vedtægter Vores vedtægter
  • ABFs standardvedtægter finder du her Vores vedtægter