Om foreningen

AB Prs. Charlottes Gade 40-40B

Andelsboligforeningens ejendom er beliggende på matr. nr. 972 i området kaldet Udenbys Klædebo Kvarter, på adressen Prinsesse Charlottes Gade 40-40B, 2200 København N, og er opført i 1904.

 

Træerne ude foran bygningen, de kom til i 2007. Og den begivenhed kan du se dokumenteret ved at klikke her.

Foreningens cvr. nr. er 74334016.

Selve andelsboligforeningen er stiftet i 1984.

Foreningen tegnes af Bestyrelsen, der repræsenteres ved:

  • Bestyrelsesformand: Mads Lerager
  • Bestyrelsesmedlem og kasserer: Berit Kvam (Kasserer)
  • Bestyrelsesmedlem: Thor Ridderhaugen
  • Bestyrelsesmedlem: Ane Signe Green
  • Bestyrelsesmedlem: Andreas Andersen

Bestyrelsen træffes per e-mail: bestyrelsen (a) prscharlottesgade.dk

Generelt om bestyrelsen og dens principper

Bestyrelsen er foreningens centrale organ, hvor den daglige drift og koordinering af fremtidige arbejder samles, vurderes og iværksættes. Dette værende i forbindelse med, at ruder er gået itu, låse skal skiftes, kontrakter godkendes, Internet søges gjort kollektivt eller anden form for fornyelse, udbedring eller reparation.

Bestyrelsen arbejder også med sager i relation til den enkelte beboer, hvilket kunne være klager over støj, rådgivning ved udførelse af større arbejde i lejlighederne (som skal godkendes af en ekstern ekspert samt bestyrelsen, jfr. at man køber retten til at bebo lejligheden, men ikke ejer den), fremleje og ved forsikringsskader.

Ligeledes har bestyrelsen også en løbende kontakt med foreningens administrator, (Administrationshuset), realkreditinstitution (Nykredit) og til foreningens advokatfirma (advokaterne Hupfeld & Paulsen). Bestyrelsen mødes en gang om måneden.

Principperne for bestyrelsens beslutninger kan her lige skitseres kort og tager udgangspunkt i et hensyn til:

…foreningens medlemmers bedste, til ejendommens ve og vel, “value and quality for best money” (mest og bedst for pengene), langsigtede gevinster og generel beskyttelse og fremme af foreningens interesser.